Hitoktatás

A gyermekek és fiatalok hitoktatásának több formája zajlik.
Ezek közül kiemelkedik a vasárnapi iskola, az iskolai hitoktatás, a konfirmációi felkészítés és a nyári táborok.

Vasárnapi iskola

A vasárnapi istentiszteletekkel párhuzamosan hittan, ill. vasárnapi iskola működik. Minden szülőt, nagyszülőt arra bíztatunk, hogy hozzák bizalommal magukkal a gyermeküket, jó kezekben lesznek, amíg Önök megnyitják lelküket Isten előtt. A korcsoportoknak megfelelő foglalkozások babzsákokkal kialakított otthonos teremben zajlanak.

Iskolai hittan

Iskolai hitoktatás zajlik minden olyan iskolában, ahonnan erre nézve szülői igénylés érkezett. Fontos, hogy a kezdeményezést az iskola igazgatósága felé a szülőnek kell megtennie. Ezt követően az iskola értesít bennünket, amit a tanév tervezésénél figyelembe veszünk.

Hitoktatásunk pedagógiai fókuszában a gyermek személyiségének fejlesztése áll, melyhez igazítottan kerülnek a vallási ismeretek feldolgozásra.

Az alábbi fővárosi iskolákban zajlik jelenleg unitárius hitoktatás:

Áldás utcai Általános Iskola
Angol spanyol Budapest International School
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium
Csík Ferenc Általános Iskola
Fazekas Mihály Gyakorlóiskola
Herman Ottó Általános Iskola

Jókai Mór Általános Iskola
Kispesti Kós Károly Általános Iskola
Kodály Zoltán Ének és Zenei Általános Iskola
Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Pannónia Német nemzetiségi Általános Iskola

Szemere Bertalan Általános Iskola
Szent Gellért Katolikus Gimnázium
Szentgyörgyi Albert Általános Iskola
Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola
Újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskola
Weöres Sándor Általános Iskola

Konfirmációi felkészítés

A 14 évet betöltött fiatalokkal minden szeptemberben indul a konfirmációi felkészítés. Ennek támáját az Unitárius Káté, általános vallási ismeretek, gyükelezet- és egyháztörténet képezi, mindez a fiatalok érdeklődésének és a csoportdinamika figyelembe vételével. A felkészítés fontos része a vallásos ismeret- és élményszerzés mellett a korcsoportos szocializáció erősítése, a kommunikációs készség fejlesztése, kiemelten a nyilvános beszéd megtanulása.

Nyári táborok

Korcsoportos nyári egyházi táborokat szervezünk Erdélyben és a verőcei Magyarkúton. A hosszú hétvégétől a hetes hosszúságig terjedő táborok célja a gyermekek/fiatalok nevelése, unitárius és nemzeti öntudatuk erősítése, ismereti és ismeretségi körük bővítése, kreativitásuk fejlesztése, és nem utolsó sorban a szórakoztatás. A napi foglalkozások a központi téma egy-egy dimenziója köré épülve arányosan és gyerekbarát módon tartalmaznak elméleti ismeretközlést, és mozgással, gyakorlatokkal összekapcsolt tapasztalati átélést. A központi téma mellett a táborok vallási jellege és a nyári táborozás pihenő jellege is megfelelően érvényesül. Tehát a szórakozás mellett szellemi fejlődést, vallási élményt, fegyelmet, kreativitást, testi ügyességet és kommunikációs készséget fejlesztő tevékenységek alkotják a napi programokat.

A gyermekek és fiatalok hitoktatásának több formája zajlik. Ezek közül kiemelkedik a vasárnapi iskola, az iskolai hitoktatás, a konfirmációi felkészítés és a nyári táborok.

Minden jog fenntartva!   bue 19x27   Budapesti Unitárius Egyház