Támogass

Közösségünk a hívek önkéntes adományából tartja fenn magát.
Az adakozásnak több formája is van!

EGYHÁZFENNTARTÁS

Támogass

Lényegében az éves „tagdíj”, ami felnőtt kereső személyek esetén 20 000 Ft, nyugdíjasok esetén 10 000 Ft.

MEGEMLÉKEZÉS

támogass
Elhunyt hozzátartozóink áldott emlékére adományt tehetünk a közösség részére. Mi lehetne ennél méltóbb módja az emlékezésnek?

ÚRVACSORAI JEGYEK FELAJÁNLÁSA

támogass
Karácsony, húsvét, pünkösd vagy őszi hálaadás ünnepe alkalmával. Részadományt is lehet tenni úrvacsorai megváltás címen. Ez is páratlanul nemes módja a megemlékezésnek és a közösség támogatásának.

ADOMÁNY

támogass
Bármikor lehetőség van általános vagy céladomány felajánlására. Ennek legegyszerűbb módja az egyházköszég banszámlaszámának a használata, de munkaidőben személyesen is lehet befizetést eszközölni a Lelkészi Hivatalban.

Bankszámlaszám:
OTP Bank Nyrt. 11713005-20304007

Megjegyzés: a támogatásokat minden esetben bejegyezzük a gyülekezet Aranykönyvébe, illetve istentiszteleti hirdetésre kerülnek, hacsak a felajánló nem kéri a névtelenséget.

Minden jog fenntartva!   bue 19x27   Budapesti Unitárius Egyház